HƯƠNG LY COVER - EM MUỐN TA LÀ GÌ

175 Lượt xem
Được phát hành

HƯƠNG LY COVER - EM MUỐN TA LÀ GÌ

EM MUỐN TA LÀ GÌ - THANH HƯNG | HƯƠNG LY COVER
#EMMUONTALAGI #THANHHUNG #HUONGLY

►LINK GỐC : https://www.youtube.com/watch?v=IGNwV4RJNeo
Em Muốn Ta Là Gì - Thanh Hưng | Official M/V

►Composer & Singer: Thanh Hưng

Danh mục
Âm Nhạc
Hãy trở thành người đầu tiên bình luận.